Remake into meme
Remake into truegif

Good

Bad

Dear Troll don't be shy, add comment without registering!

quan els amics sense fills em diuen que no tenen temps lliure