Remake into meme
Remake into truegif

Good

Bad

Dear Troll don't be shy, add comment without registering!

kiedy kasia mwi e jeste pasztecikiem ale i tak zaprasza do ka