Remake into meme
Remake into truegif

Good

Bad

Dear Troll don't be shy, add comment without registering!

kiedy aproksymacja funkcji wysza ci tak samo jak w skrypcie