Remake into meme
Remake into truegif

Good

Bad

Dear Troll don't be shy, add comment without registering!

kiedy klient skada reklamacj bo nie otrzyma jeszcze zamwienia a okazuje si e zoy je na inny termin