Remake into meme
Remake into truegif

Good

Bad

Dear Troll don't be shy, add comment without registering!

kiedy ania czyta na zajciach o ruchaniu a ty starasz si nie wirowa pawiana